ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA


HEYDƏR ƏLİYEV FONDU            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.azerbaijan.az
             www.az.apa.az
            Azertac            Saytın arxivi


[04.09.2015]

AZƏRBAYCAN MİLLİ MƏTBUATININ 140 İLLİK YUBİLEYİNƏ TÖHFƏ

Azərbaycan Respublikası Prezidenti, cənab İlham Əliyevin 2 iyun, 2015-ci il tarixdə imzaladığı “Azərbaycan мilli мətbuatının 140 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” sərəncama uyğun olaraq Respublikanın bütün elmi təşkilatlarında olduğu kimi AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda da silsilə işlər həyata keçirilib. Bu yubiley ərəfəsində institut alimləri mətbuat tariximizin araşdırılması sahəsində bir nеçə kitab hazırlamış və nəşr etdirmişlər.
Bu istiqamətdə həyata keçirilən əhəmiyyətli işlərdən biri institutun böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Afaq Əliyevanın nəşrə hazırladığı “İmzalar” adlı biblioqrafik göstəricidir.


[04.09.2015]

İNSTİTUTUMUZUN ƏMƏKDAŞI OKSFORD UNİVERSİTETİNİN TƏDRİS PROQRAMINDA İŞTİRAK ETMİŞDİR

Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəzakət Məmmədli iyul-avqust aylarında Böyük Britaniyanın məşhur Oksford Universiteti nəzdindəki “Oksford Dil Mərkəzi”ndə təşkil olunan 21 günlük tədris proqramında iştirak etmişdir. Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən alim mərkəzin sertifikatı ilə təltif olunmuşdur.[02.09.2015]

ƏIYAZMALAR İNSTİTUTU İLƏ MİSİRİN “DARÜL-KUTUB” KİTABXANASI ARASINDA İKİTƏRƏFLİ ƏMƏKDAŞLIQ MÜQAVİLƏSİ İMZALANACAQ

2015-ci ilin 23 fevral tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qonaq olan Misir Ərəb Respublikası Səfirliyinin mədəniyyət attaşesi – Misir Mədəniyyət Mərkəzinin müdiri dr.Əhməd Sami Elaydynın və institut rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə İslami dəyərlərə söykənən iki xalqın qədim mədəni irsinin, ədəbiyyat və mədəniyyətinin öyrənilməsi üçün Misirin “Darül-Kutub” kitabxanası və Əlyazmalar İnstitutu arasında yeni əlaqələrin qurulması üçün müqavilə layihəsinin hazırlanması qərara alınmışdı.
Misir Mədəniyyət Mərkəzinin müdiri dr.Əhməd Sami Elaydydan aldığımız məlumata görə, müqavilənin şərtləri Misirin “Darül-Kutub” kitabxanası ilə razılaşdırılmış və bu ilin payız aylarında AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda müqavilənin imzalanması nəzərdə tutulur.


[01.09.2015]

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI PROFESSOR ƏDALƏT TAHİRZADƏNİN “AŞUROVLAR. SOYUN SƏNƏDLİ TARİXİ” ADLI KİTABI ÇAPDAN ÇIXMIŞDIR

Azərbaycan, Ukrayna və Rusiyanın arxivlərində, onlarca şəxsi arxivdə axtarışlar aparan professor Ə.Tahirzadə çar, Cümhuriyyət, sovet və müstəqillik dönəmləri dövri mətbuatını diqqətlə incələyərək, çoxlu ixtiyarların xatirələrinə baş vuraraq olduqca zəngin material toplayıb və tarixşünaslığımızda indiyədək öyrənilməmiş Aşurovlar nəslinin 300 illik tarixini ortaya qoyub. Çar dönəmində Bakı Şəhər Dumasında 5 deputatla, Cümhuriyyət Parlamentində 1 deputatla və ilk müstəqil dövlətimizdə 1 nazirlə təmsil olunaraq dövlətçiliyimizə xidmət etmiş, Azərbaycan gəmiçiliyi tarixində önəmli yer tutmuş, erməni-müsəlman qırğınlarında soydaşlarımızın müdafiəsini təşkil etmiş... Aşurovların dünəni və bugünü əsərdə Azərbaycan tarixinin şərəfli bir səhifəsi kimi oxuculara təqdim edilir.[01.09.2015]

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI ALİ MEDİA MÜKAFATI İLƏ TƏLTİF OLUNDU

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Zərdabişünas alim Esmira Cavadova Azərbaycanın mətbu irsinin öyrənilməsindəki xidmətlərinə görə Ali Media Mükafatı ilə təltif edilmişdir. Mükafat, diplom, medal və döş nişanı 22 iyul 2015-ci il tarixində “Milli mətbuatın 140 illik yubileyi” ilə bağlı “Gülüstan” sarayında keçirilmiş təntənəli mərasimdə Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov tərəfindən alimə təqdim olunub. Qeyd edək ki, Esmira xanım Həsən bəy Zərdabi haqqında silsilə məqalə və “Həsən bəy Zərdabinin etnoqrafik görüşləri”, “Həsən bəy Məlikov Zərdabinin Bakı Şəhər Dumasında fəaliyyəti” kimi kitabların da müəllifidir.[21.08.2015]

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU “IV BAKI BEYNƏLXALQ KİTAB SƏRGİ-YARMARKASI”NDA İŞTİRAK EDƏCƏK

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 16-18 sentyabr 2015-ci ildə keçiriləcək kitab yarmarkasında Əlyazmalar İnstitutunun əlyazmalar əsasında nəşrə hazırladığı kitablar, türkdilli, farsdilli və ərəbdilli əlyazmaların çap kataloqları, əlyazmaların elektron ekspozisiya nümunələri, xarici dövlətlərin kitabxana və muzeylərində qorunan Azərbaycana aid əlyazmaların bəzilərinin elektron versiyaları və fotofaksimelisi, institutun xəzinəsində saxlanılan nadir əlyazma nümunələri, əslinə uyğun bərpa edilmiş kitab cildləri, bəzi nadir əski çap kitabları və s. nümayiş etdiriləcək.
İnanırıq ki, İnstitutumuz tərəfindən sərgilənən ədəbiyyat öz orijinallığı baxımından xüsusilə seçildiyi üçün yarmarkaya gələn kitab həvəskarları və geniş oxucu kütləsi tərəfindən maraqla qarşılanacaq və onlarda Əlyazmalar İnstitutunun fəaliyyəti barədə böyük təəssürat yaradacaq.

Sərgi haqqında ətraflı məlumatı saytımızın elanlar bölməsindən əldə edə bilərsiz.[19.08.2015]

AKADEMİK RAMİZ MEHDİYEVİN “İKİLİ STANDARTLARIN DÜNYA NİZAMI VƏ MÜASIR AZƏRBAYCAN” KİTABI ÇAPDAN ÇIXIB

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin “İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan” kitabı çapdan çıxıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, aktual mövzularda elmi əsərlərlə vaxtaşırı geniş oxucu auditoriyasının diqqətini cəlb edən akademik Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda gedən proseslərin geniş siyasi-sosioloji və elmi-fəlsəfi şərhini verir. Bu baxımdan görkəmli alimin yeni kitabı da olduqca təqdirəlayiqdir.
Akademik Ramiz Mehdiyev bu kitabında da geniş elmi axtarışlara söykənərək Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin qorunmasının əsaslarını ətraflı şərh edir və buna maneələr yaradan amilləri açıq şəkildə göstərib... 


[19.08.2015]

AKADEMİK ARIF MEHDIYEVİN ƏSƏRLƏRİNİN BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİSİ TƏTQİQATÇILAR ÜÇÜN TUTARLI MƏNBƏDİR

Filologiya üzrə elmlər doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərlinin tərtibçi-müəllifi olduğu biblioqrafik göstərici Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri, Amerika Aeronavtika və Astronavtika İnstitutunun üzvü, Dövlət Mükafatı laureatı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Arif Mehdiyevin 1960-2015-ci illərdə Azərbaycan, rus və xarici dillərdə nəşr edilmiş monoqrafiya, elmi sessiya, simpozium və konfrans materiallarında, dövri mətbuat səhifələrində dərc olunmuş məqalələrini əhatə edir. Biblioqrafiyaya daxil edilmiş materiallar xronoloji qaydada yerləşdirilmişdir.


[15.08.2015]

İNSTİTUTUMUZUN DİREKTORU AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ GÖRKƏMLİ CƏRRAH CAVAD HEYƏTİN QƏBİRÜSTÜ ABİDƏSİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDİB

Avqustun 14-də İkinci Fəxri Xiyabanda tanınmış cərrah, türkoloq alim, professor Cavad Heyətin qəbirüstü abidəsinin açılışı və xatirəsini anma mərasimi keçirilib.
Tədbirdə İranın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları, AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli, Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, akademik Teymur Kərimli, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov, mərhumum ailə üzvləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, akademik Teymur Kərimli görkəmli cərrahın adı ilə bağlı olan bütün tədbir və mərasimlərdə daim yaxından iştirak etmişdir. Professor C.Heyətin tibb sahəsində qazandığı nailiyyətlərlə yanaşı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, türk xalqlarının keçmişi, milli folklor və eləcə də islamşünaslığa dair tədqiqatlarını, o cümlədən Azərbaycan dilinin inkişaf mərhələləri, şifahi xalq ədəbiyyatı, ədəbiyyatşünaslıq, folklor, ədəbi tənqid, publisistika və s. məsələlərə dair yazdığı əsərləri nəzərə alaraq demək olar ki, bu iki alimi elmi, ədəbi-bədii və s. bağlar sıx birləşdirmiş və bu, onlar arasında həm də daimi mənəvi bağlılığa səbəb olmuşdur. Bu baxımdan, akademik T.Kərimlinin abidənin açılış mərasimində də iştirakı yuxarıda deyilənlərin əyani sübutudur.[24.07.2015]

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA HƏSƏN BƏY MƏLİKOV ZƏRDABİNİN “BAKI ŞƏHƏR DUMASINDA FƏALİYYƏTİNİ ƏKS ETDİRƏN KİTAB ÇAPA HAZIRLNMIŞDIR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan milli mətbuatının 140 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” sərəncamına uyğun olaraq AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Həsən bəy Zərdabinin 1897-1907-ci illərdə Bakı Şəhər Dumasındakı fəaliyyətini əks etdirən «Деятельность Гасан Бека Меликова (Зардаби) в Бакинской Городской Думе (1897-1907)» (“Həsən bəy Məlikov Zərdabinin “Bakı Şəhər Dumasında fəaliyyəti”) adlı rus dilində kitab çapa hazırlanmışdır.
Kitabı tərtib edən və ön sözün müəllifi İnstitutun “Şəxsi arxivlərin tədqiqi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tar.ü.f.d. Esmira Cavadova, elmi redaktoru elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimovdur. 555 səhifədən ibarət olan kitab 21 iyul 2015-ci il tarixində Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının 11 fevral 2015-ci il tarixli, 1 saylı iclasının qərarı ilə “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunmuşdur.
Kitabda ilk dəfə tanınmış ictimai xadim və vətənpərvər ziyalı Həsən bəy Zərdabinin Bakı Şəhər Dumasındakı fəaliyyəti “Kaspi” qəzetinin materialları əsasında işıqlandırılmış və dumanın iclasları haqqında şərhlər verilmişdir. Kitab tarixçilər, iqtisadçılar, Həsən bəy Zərdabi irsini öyrənənlər və geniş oxucu kütləsi üçün faydalı ola bilər.<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 ) Növbəti>>

Filologiya məsələləri jurnalı
E L A N

Bakıda “IV Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarka”sı keçiriləcək

 

YAZILI ABİDƏLƏRİN ELEKTRON KİTABXANASI YARADILIR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında 2013-cü il 9 aprel tarixdə Sərəncam imzalyıb. Bu mühüm sənədi rəhbər tutaraq və Dövlət Proqramının icrasına dair Tədbirlər Planının “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan əlyazmalardan istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə “Əlyazmaların elektron kitabxanası”nın və internet portalının yaradılması”nın 6.4.4. bəndinə əsasən, bu gün Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan əlyazmaların elektron kitabxanasının yaradılması işi müasir tələblərə uyğun şəkildə aparılır.

ardı

 

Dünya kitabxanalarında Azərbaycan ədəbiyyatına dair yeni əlyazmalar tapılıb

AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu dünya kitabxanalarında Azərbay- can ədəbiyyatına dair yeni əlyazmalar tapıb.
Hazırda bu ədəbiyyatların tədqiqatı aparılır. Əlyazmalar İnstitutu 17-ci əsrdə yaşamış böyük Azərbaycan şairi Saib Təbrizinin Qahirənin Darül-kutub kitabxanasında saxlanan külliyyatından onun Azərbaycan dilindəki şeirlərini əldə edib.

ətraflı 

AMEA Rəyasət Heyətinin II xüsusi şöbəsində növbəti seminar-məşğələ keçirilib
Gənc alim və mütəxəssislərin beynəlxalq konfransı keçirilir
"Xəzinə" kataloqlar toplusu işıq üzü görmüşdür
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014