Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
XƏBƏRLƏR


Y.V.Çəmənzəminlinin
30-a yaxın naməlum məqaləsi tapıldı

ardı1918-ci il 31 Mart soyqırımı qurbanları anılıb

ardıBildiriş

ardı«Şərqşünas-ədəbiyyatşünas Əkrəm Bağırov»

ardıMuğam tarixinə və musiqi nəzəriyyəsinə dair üç kitab işıq üzü görüb

ardıXocalı faciəsinin 22-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib

ardıNəcəf bəy Vəzirovun yeni biblioqrafiyası çapdan çıxıb

ardı«Nizami və Nəvai» mövzusunda seminar keçirilib

ardı


İbrahim  QULİYEV

Alim ömrünün unudulmaz anları

ardıStrasburqda Nizami Gəncəviyə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilmişdir

ardıƏlyazmalar İnstitutunun yeni direktoru Teymur Kərimli kollektivə təqdim olunub

ardı
Paşa Kərimov - 55

ardı

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.