ru / en


          HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ
   BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA


       HEYDƏR ƏLIYEV FONDU


AMEA HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ


          Linklər

    www.president.az
    www.mehriban-aliyeva.az
    www.azerbaijan.az
    www.az.apa.az
    azertac


    Saytın arxivi[25 05 2015]

İNSTİTUTUMUZUN DAHA BİR ƏMƏKDAŞININ MARAQLI KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRMÜŞDÜR

Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Həsənovun “Müasir cəmiyyətdə İslam” adlı kitabı nəşr olunaraq oxucuların ixtiyarına verilib.
Qısa müddət ərzində oxucular tərəfindən maraqla qarşılanan kitabda İslam dininin təkallahlılıq, mənəviyyat, qəzavü-qədər, iman, müqəddəs kitab, həmçinin Allaha inam kimi dərin anlayışları sadə, eyni zamanda canlı, obrazlı və müasir dildə oxuculara çatdırılır. Kitab həm də onunla maraqlıdır ki, İslamın mənəvi aspektləri müəllif tərəfindən təcrid olunmuş halda deyil, təbiət və fəlsəfə elmlərindən məlum olan ümumi bilgilər fonunda tədqiq edilir. Müəllif kitabda bol-bol hədislərə istinad edir, bir çox tanınmış teoloqlardan iqtibaslar verir. Kitab teoloqlar, şərqşünaslar, həmçinin geniş oxucu kütləsi - İslam dini haqqında ətraflı məlumat almaq, xurafatı tərk etmək və bu din haqqında yanlış təsəvvürlərdən qurtulmaq istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulub.
Kitab Qurani-Kərim, Muhəmməd peyğəmbər (s.ə.s), İslam və islamçılıq haqqında hərtərəfli bilgilərlə tanış olmaq üçün əla fürsətdir. Məhz qeyd olunanlarla bağlı bilgi əldə etməklə İslamın müasir cəmiyyətdə oynadığı rolu öyrənə bilərsiniz.[22 05 2015]

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN 65 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ KONFRANS KEÇİRİLDİ

22 may 2015-ci il tarixdə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 65 illik yubileyinə həsr olunmuş “ORTA ƏSR ƏLYAZMALARI VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ PROBLEMLƏRİ” mövzusunda XIV elmi konfrans keçirildi. Konfransı giriş sözü ilə açan Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d.Paşa Kərimov vaxtaşırı olaraq bu mövzuda orta əsr əlyazmalarının tədqiqi ilə bağlı, Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemlərinə həsr edilmiş konfrans keçirilməsinin əhəmiyyətini xüsusi olaraq qeyd etdi. Bildirdi ki, konfransda Respublikanın müxtəlif elmi müəssisələrindən gəlmiş tədqiqatçıların, xüsusilə də gənc araşdırıcıların öz məruzələri ilə iştirakı sevindiricidir. Plenar iclasda AMEA müxbir üzvi Möhsün Nağısoylu, filolgiya üzrə elmlər doktorları: Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, Paşa Kərimov, Mahirə Quliyeva, Nailə Səmədova, Nəsrulla Məmmədov, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları: Könül Hacıyeva, Lalə Əlizadə, Xuraman Hümmətova və tədqiqatçı İbrahim Quliyev çıxış etdilər. Fasilədən sonra konfrans mətnşünaslıq, mənbəşünaslıq və multidistiplinar əlyazmaların araşdırılması bölmələri üzrə davam etdirildi.[19 05 2015]

AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİNİN MƏQALƏSİ SCOPUS İNDEKSLİ JURNALDA DƏRC OLUNUB

AMEA Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin “Nizami and Shakespeare: typology of formation of literary phenomenon” (Nizami və Şekspir: ədəbi fenomenin formalaşması tipologiyası) adlı məqaləsi İtaliyada nəşr olunan SCOPUS indeksli, nüfuzlu “Mediterranean Journal of Social Sciences” jurnalında dərc olunmuşdur. Məqalədə dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri Nizami və Şekspirin yaradıcılığı müqayisəli şəkildə tədqiq edilmiş, onları bir sənətkar kimi tipoloji cəhətdən yaxınlaşdıran xüsusiyyətlər müəyyənləşdirilmiş, paralellər və təhlillər aparılmışdır.
Müəllif bu iki dahinin timsalında orta əsrlərin dünya ədəbiyyatına Qərb və Şərq ədəbi meyarları kontekstindən yanaşmış, Nizami və Şekspir yaradıcılığını filoloji-empirik və fəlsəfi fikir süzgəcindən keçirmişdir.
Roma İctimai Elmlər və Təhsil Araşdırmaları Mərkəzi tərəfindən dərc olunan “Mediterranean Journal of Social Sciences” artıq 5 ildir ki, Niderland Krallığının “Elsevier” şirkətlər qrupuna məxsus SCOPUS indeksləşdirmə bazasına daxil edilmişdir. Bu bazada indeksləşdirilən jurnallar dünya elmi ictimaiyyəti tərəfindən birmənalı şəkildə nüfuzlu elmi nəşrlər kimi qəbul olunur.
Qeyd edək ki, bu, SCOPUS indeksli jurnalda Azərbaycan alimlərinin humanitar və ictimai elmlər sahəsində dərc etdirdiyi ilk məqalədir.[18 05 2015]

SƏUDIYYƏ ƏRƏBISTANI KRALLIĞININ ELMİ MÜHİTİ İLƏ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU ARASINDAKI ƏMƏKDAŞLIQ DAHA DA GENİŞLƏNİR

15 may 2015-ci il tarixdə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Kral Abdulla adına Tədqiqat və Arxiv Fondunun (DAHAR) Milli Əlyazmalar Mərkəzinin direktoru cənab Abdulaziz Abdulrahman Alhelvan, Ticarət və Sənaye Nazirliyinin Marketinq və Kommunikasiya üzrə mütəxəssisi Hamad Abdullah Hamad Alvtian və İslam Əlaqələr Nazirliyinin müşaviri Abdulaziz Nasir əl-Saleh AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı oldular. Söhbət zamanı Əlyamalar İnstitutunun direktoru akademik Teymur Kərimli müştərək islam abidələrinin tədqiqində Səudiyyə Ərəbistanının alimləri ilə ortaq fəaliyyətdə maraqlı olduğunu bildirdi.


[14 05 2015]

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA DAHA BİR MARAQLI KİTAB İŞIQ ÜZÜ GÖRDÜ

Almaniyanın “LAP LAMBERT” Akademik Nəşrlər nəşriyyatında AMEA-nın müxbir üzvi, professor, Əlyazmalar İnstitutunun Farsdilli əlyazmalar şöbəsinin müdiri Möhsün Nağısoylunun rus dilində “Şühədanamə”də poleoqrafiya, dil və tərcümə məsələləri” (XVI əsr) monoqrafiyası çapdan çıxmışdır. Giriş, üç fəsil və nəticədən ibarət olan tədqiqat işində XVI əsr müəllifi Məhəmməd Hüseyn Nişatinin Azərbaycan türkcəsində yazdığı “Şühədanamə” əsəri bədii sənət, tərcümə nümunəsi, dil abidəsi kimi ətraflı tədqiq edilmişdir. Monoqrafiyada, ümumiyyətlə, orta əsrlərdə dilimizə tərcümə məsələləri ciddi tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.

 [13 05 2015]

İNSTİTUTUMUZUN ALİMİ ROMADA KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSDA İŞTİRAK EDİB

Vatikanın Romadakı Pontifiçia Salesiana Universitetində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM) "Nodo di Qordiyo" "beyin mərkəzi" və Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə "Azərbaycan multikulturalizmi və Qafqaz Albaniyası (udilər)" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Konfransda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru, professor Fərid Ələkbərli iştirak edib. O, konfransa “Orta əsrlər Azərbaycanında multikultural mühit” adlı məruzəsini italyan dilində təqdim edib.


[13 05 2015]

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ DİPLOMA LAYİQ GÖRÜLMÜŞDÜR

6 may 2014-cü il tarixində Bakıdakı Alman-Azərbaycan cəmiyyətində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d. Əli Məmmədbağıroğluna cəmiyyətin “Körpü-Brucke” diplomu təqdim edilmişdir. Mükafat alimin XIX əsr Alman müəllifi Adolf Berjenin 1867-ci ildə Almaniyanın Leypsiq şəhərində nəşr etdirdiyi “Qafqaz və Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir ki, Adolf Berje sahib cənabının ihtimamı ilə mətbu olunubdur” kitabını əski əlifbadan transfoneliterasiya edərək çapa hazırlayıb nəfis şəkildə nəşr etdirdiyinə görə verilmişdir. Adı çəkilən məcmuə M.P.Vaqifin, Q.Zakirin və başqa Azərbaycan şairlərinin şeirlərindən ibarət topludur.[07 05 2015]

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN YAZILI ABİDƏLƏR XƏZİNƏSI ZƏNGİNLƏŞİR

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Nərgiz Paşayeva AMEA-nın prezidenti akademik Akif Əlizadəyə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"sinin XVI əsrdə üzü köçürülmüş nüsxəsinin əlyazmasını hədiyyə etmişdir.
Xatırladaq ki, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru, İngiltərə-Azərbaycan Cəmiyyətinin həmsədri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Nərgiz Paşayeva dünyanın ən qədim və nüfuzlu universitetlərindən biri olan Oksford Universitetinin dəvəti ilə 2013-cü ilin oktyabr ayında Oksford şəhərində olmuşdur.


[05 05 2015]

XALQ ŞAİRİ SABİR RÜSTƏMXANLI AMEA-nın QONAĞI OLMUŞDUR

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Akademiyanın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında xalq şairi, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı ilə görüş keçirilmişdir. Tədbirdə AMEA–nın Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik–katibi, akademik Teymur Kərimli, AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, professor Nazim İmanov, akademik Şahbaz Muradov, professor Sakit Hüseynov və Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstutunun əməkdaşları, alim və professor heyəti iştirak etmişlər.


[05 05 2015]

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARI BEYNƏLXALQ KONFRANSDA MARAQLI MƏRUZƏLƏRLƏ ÇIXIŞ ETMİŞLƏR

22-24 aprel 2015-ci il tarixdə Rusiyanın mədəniyyət paytaxtı olan Sankt-Peterburq şəhərində “Asiya və Afrika ölkələrinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı” adlı növbəti ənənəvi 29-ci beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.”Asiya və Afrika dəyişən dünyada” adı altında Sankt-Peterburq Universitetinin şərqşünaslıq fakultəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bu konfransda Azərbaycandan olan alimlər sırasında AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun iki əməkdaşı–fil.ü.f.d.Əkrəm Bağırov “Töhfeyi Saminin Bakı nüsxəsələri” və elmi işçi Tahirə Əliyeva “Türk admiralı Piri Rəis və onun “Kitabi-Bəhriyyə” adlı məruzələrlə çıxış etmişlər. Hər iki məruzə şərqşünaslar tərəfindən böyük maraqla qarşılanmış, mövzular ətrafında geniş diskusiya aparılmış, məruzəçilər onlara verilən suallara ətraflı cavablar vermiş və Əlyazmalar İnstitutunda aparılan elmi tədqiqatlarla bağlı konfrans auditoruyası ətraflı məlumatlandırılmışdır.<< Əvvələ (1 2 3 4 ) Növbəti>>

E L A N

29 may 2015-ci il tarixdə, saat 11:00-da  
fil.ü.f.d., dosent Kərimov Raqub Şahmar oğlunun
 filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi
“Qasım bəy Zakir: həyatı, dövrü, mühiti və müasirləri”
adlı dissertasiyasının ilkin müzakirəsi keçiriləcək. 

ətraflı 


Dünya kitabxanalarında Azərbaycan ədəbiyyatına dair yeni əlyazmalar tapılıb

AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu dünya kitabxanalarında Azərbay- can ədəbiyyatına dair yeni əlyazmalar tapıb.
Hazırda bu ədəbiyyatların tədqiqatı aparılır. Əlyazmalar İnstitutu 18-ci əsrdə yaşamış böyük Azərbaycan şairi Saib Təbrizinin Qahirənin Darül-kutub kitabxana- sında saxlanan külliyyatından onun Azərbaycan dilindəki şeirlərini əldə edib.

ətraflı 


AMEA Rəyasət Heyətinin II xüsusi şöbəsində növbəti seminar-məşğələ keçirilib

Gənc alim və mütəxəssislərin beynəlxalq konfransı keçirilir

"Xəzinə" kataloqlar toplusu işıq üzü görmüşdür

© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014