Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
XƏBƏRLƏRBakıda Məxdumqulunun kitabı nəşrə hazırlanır

ardıSəfəvi dövrünün türkcə-farsca lüğəti çapdan çıxmışdır

ardı
“Hacı Mail hikməti” kitabı işıq üzü görüb

ardıMisirdəki Azərbaycan əlyazmaları haqda dəyərli qaynaq

ardı
Möhsün Nağısoylu AMEA-nın müxbir üzvü seçilib

ardıHörmətli Möhsün Nağısoylu!Teymur Kərimli AMEA-nın həqiqi üzvü seçilib

ardı
Hörmətli Teymur Kərimov!

ardıAMEA-nın həqiqi və müxbir üzvlüyünə seçkilərin nəticələri haqqında

ardıPaşa Kərimov Türkmənistan Mədəniyyət günlərində iştirak edib

ardı1905-1906-CI İLLƏRDƏ ERMƏNİ-MÜSƏLMAN DAVASI

kitabı endir


Bakıda böyük türkmən şairi Məxdumqulu Fəraqinin yeni tapılmış “Divan”ının təqdimat mərasimi keçirilmişdir

ardı


Kamandar Şərifov

Biblioqrafiya

ardıAbbasqulu ağa Bakıxanov – 220

ardı

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.