AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

07.06.2018

TÜRK DİLİNDƏ YAZILMIŞ İLK “İSGƏNDƏRNAMƏ” AZƏRBAYCANA GƏTİRİLDİ

Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Tehranın  Məclis kitabxanasından osmanlı şairi Tacəddin İbrahim Əhmədinin “İsgəndərnamə” poemasının surətini əldə etmişdir. Şair əsəri 1390-cı ildə I Sultan Bəyazidin oğlu Əmir Süleymana təqdim etmişdir. Səkkiz min  beytdən artıq həcmdə olan bu əsər türkcə ilk “İsgəndərnamə”dir. Əhmədi osmalı ədəbiyyatında Nizami ədəbi məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindəndir.31.05.2018

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA ELMİN TƏHSİLƏ İNTEQRASİYASI DAVAM EDİR

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aynur Nəcəfova Azərbaycan Texniki Universitetində 14-15 may 2018-ci il tarixlərində ali məktəb müəllimləri üçün SİNAM MMC tərəfindən təşkil edilən “Elektron lövhədən istifadə qaydaları” təlimində iştirak edib. Əməkdaşımız A.Nəcəfova təlim kurslarında fərqləndiyi üçün və əldə etdiyi uğurlara görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin SABAH Layihəsinin və SİNAM MMC-nin xüsusi Sertifikatı ilə təltif olunub. Sertifikatı ona SABAH qrupları İcra Komitəsinin rəhbəri Şahin Seyidzadə təqdim edib.31.05.2018

MƏHƏMMƏD FÜZULİ “DİVAN”ININ “DÜNYA YADDAŞI” BEYNƏLXALQ REYESTRINƏ DAXİL EDİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONFRANS KEÇİRİLİB

30 may 2018-ci il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunda Məhəmməd Füzuli “Divan”ının əlyazma nüsxəsinin “Dünya Yaddaşı” Beynəlxalq Reyestrinə daxil edilməsi ilə bağlı təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri-YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının baş katibi Elnur Sultanov, AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli, Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik–kaibi, akademik Teymur Kərimli, institutun əməkdaşları və digər qonaqlar iştirak ediblər. 


21.05.2018

MİRZƏ BAXIŞ NADİMİN “SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ” TƏQDİM OLUNDU

           21 may 2018-ci il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda XIX əsrin görkəmli şairi Mirzə Baxış Nadimin “Seçilmiş əsərləri” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Mərasimdə AMEA-nın əməkdaşları ilə yanaşı, şairin həmyerliləri-Hacqabul rayonunun ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etmişlər. 


18.05.2018

MAHMUD KAŞQARİ ADINA MÜKAFAT TƏQDİM OLUNDU

18 may 2018-ci il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Mahmud Kaşqari adına Beynəlxalq Fondun Mahmud Kaşqari medalının təqdimat mərasimi olub. Qeyd edək ki, M.Kaşqari medalı Ümumtürk mədəniyyətinə, ədəbiyyatına  xidmətləri olan nüfuzlu şəxslərə verilir.
        Tədbiri Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli açaraq Mahmud Kaşqari medalının türk dünyasının nüfuzlu  mükafatlarından olduğunu bildirib. O, bu mükafata layiq görülməsindən şərəf duyduğunu bildirib. Sonra T.Kərimli sözü Mahmud Kaşqari adına Beynəlxalq Fondun prezidenti Elxan Qaraxanoğluna verib.


15.05.2018

TƏFSİRŞÜNASLIĞA DƏYƏRLİ TÖHFƏ

“Elm və təhsil” nəşriyyatı Şahlar Şərifovun “Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi və onun “Kitabül-bəyan  fit-təfsiril Quran” əsəri”ni çap edib. Kitab M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap edilib. Monoqrafiyada görkəmli Azərbaycan alimi Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvinin mühiti, həyat və yaradıcılığı və adıçəkilən əsəri araşdırılıb. Onu da qeyd edək ki, Axund Məhəmmədhəsən İsmayıl oğlu Şəkəvinin  “Kitabül-bəyan  fit-təfsiril Quran” nə keçmiş Sovetlər Birliyində, nə də postsovet məkanında indiyədək araşdırılmayıb.  Bu mənada adıçəkilən monoqrafiyanı Şəkəvinin elmi irsinin öyrənilməsində ilk təşəbbüs kimi qiymətləndirmək olar.  


15.05.2018

NOVBƏRİNİN “SEÇMƏ ŞEİRLƏR”İ OXUCULARIN İXTİYARINA VERİLİB

Bu  günlərdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunun Elmi Şurasının qərarı ilə Novbərinin (Kərbəlayi Qara Məşhədi Süleyman oğlu Əliyev) “Seçmə şeirlər” adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabı fil.ü.f.d. Sevər Cabbarlı tərtib edərək nəşrə hazırlamış və ona geniş ön söz yazmışdır. 
Novbəri XX əsrdə dahi Füzulinin yaradıcılıq yolunu davam edirən ən istedadlı şairlərdən biridir. Ömrü boyu Füzuli cazibəsindən çıxa bilməyən Novbəri böyük eşq şairinin “Divanı”ndakı bütün qəzəzəllərə müxəmməs yazmışdır. Kitabda şairin mənzumələri, mənzum məktubları, növhə, qəzəl və təxmisləri toplanmışdır.
Kitabın elmi redaktoru akademik Möhsün Nağısoyludur. 11.05.2018

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞININ YENİ MONOQRAFİYASI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aynur Nəcəfovanın “Anna Axmatova və Şərq” adlı yeni kitabı “Mütərcim” nəşriyyatında nəfis şəkildə çapdan çıxıb. Kitabın baş elmi məsləhətçi və ön sözün müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun direktoru akademik Teymur Kərimli, elmi redaktoru Bakı Dövlət Universitetinin “Dünya ədəbiyyatı” kafedrasının müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Cəlil Nağıyevdir. Monoqrafiyanın rəyçiləri Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Paşa Kərimov və Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Ülfət Bədəlbəylidir.


10.05.2018

ƏMƏKDAŞLARIMIZ QALİBLƏR SIRASINDA

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Yeni Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurası və Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar (MİMTA) Fondunun təsis etdiyi “İşıq-qadın” jurnalı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi və Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illik yubileyi münasibətilə “Cümhuriyyətə işıq saçan qadınlar” adlı araşdırma-yazı müsabiqəsinin mükafatlandırma tədbirini keçirib. 7 may 2018-ci ildə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən tədbirdə AMEA Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları da iştirak etmişlər. 98 nəfərin qatıldığı müsabiqədə elmi işçi Sevinc Rəhnullanın “Şeyxülislam gəlini”, elmi işçi Əzizə Ələkbərovanın “Tarixdən od götürən Qayıbovalar” və kiçik elmi işçi Pərvanə Teyyubovanın “Mesenat Nabat xanım Aşurbəyli” adlı məqalələri 50 balı keçmiş və topluya daxil edilmişdir.07.05.2018

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU

7 may 2018-ci il tarixində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun akt zalında Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Əlyazmalar İnstitutu” mövzusunda elmi seminar keçirilib.
Tədbir Ümummilli Liderin xatirsənin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlanıb. 


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014